Japanese Dialogue 101 – At the restaurant


Transcript

Izakaya – At the restaurant

A: Irasshaimase. Konbanwa. Nanmei sama desu ka?

B: Konbanwa. Sanmei desu.

A: Kashikomarimashita. Kochira he dōzo.

A: Gochūmon wa okimari desu ka?

B: Hai, kore o hitotsu.

A: Kashikomarimashita.

B: Sumimasen, kore wa nan desu ka?

A: Kochira wa sashimi no moriawase de gozaimasu.

B: Dewa, kore o futatsu onegai shimasu. Ato, onighiri o mittsu.

A: Onomimono wa ikaga desu ka?

B: Bīru o hitotsu, aka wain o futatsu onegai shimasu.
….
B: Sumimasen, okaikei o onegai shimasu.

A: 5800 yen ni narimasu.

B: Credit card wa tsukaemasu ka?

A: Hai. Goriyō ni naremasu.

Glossary

Irasshaimase = Welcome
Nanmei sama desu ka? = How many people?
San mei = 3 people
Kashikomarimashita = Sure
Kochira he dōzo = This way, please
Gochūmon wa okimari desu ka? = Can I get your order?
hitotsu, futatsu, mittsu = 1 thing, 2 things, 3 things
Kore wa nan desu ka ? = What is this?
moriawase = mix
nomimono = drink
bīru = beer
Okaikei onegai shimasu = The bill, please
… wa tsukaemasu ka? = Can I use …?

NEXT: 102 Tourism Office