Japanese Dialogue 102 – Tourist Office


Kankō annai sho – Tourism Office

Transcript

A: Konnichiwa.

B: Konnichiwa.

A: Sumimasen, Hiroshima wa hajimete desu. Kankō ni osusume no basho wa doko desu ka?

B: Soredewa mazu, futatsu no sekaïsan o osusume shimasu. Miyajima to Genbaku dōmu desu.

A: Doko ni arimasu ka?

B: Genbaku dōmu wa Hiroshima shinai ni arimasu. Koko kara aruite sugu desu. Naka ni hairemasen. Soto kara kengaku shite kudasai. Ippō, Miyajima wa koko kara densha to fune o noritsuide ikimasu. Umi ni ukabu jinja ga arimasu. Hokanimo Hiroshimajo, rekishi no sanpomichi nado ga arimasu.

A: Arigatō gozaimasu. Shokuji to kaimono wa nani ga iidesu ka?

B: Hiroshima meibutsu ryōri wa okonomiyaki desu. Kōgeihin wa fude ga yūmei desu.

A: Machi no chizu o moraemasu ka?

B: Hai, dōzo!

A: Arigatō gozaimasu.

Glossary

hajimete – for the first time
osusume – suggestion
mazu – first
sekaīsan – heritage
… wa doko ni arimasu ka? – …where is it?
shinai – in the city
noritsugu – change
nado – and so on
shokuji – to eat
kaimono – shopping
meibutsu – specialty
kōgeihin – handcraft
chizu – map
dōzo – there you go

NEXT: 103 Phone Call