Japanese Dialogue 107 – Taxi


Taxi

Transcript

A: Sumimasen. Ima kara taxi o onegai shimasu.

B: Hai. Nanmei sama desu ka?

A: Futari desu.

B: Basho wa dochira desu ka?

A: Nihonbashi 1 chōme 1 ban desu.

B: Dochira made?

A: Shinjuku gekijo made.

B: Onamae o onegai shimasu.

A: Tanaka desu.

B: Odenwa bangō o onegai shimasu.

A: 080 5792891 desu.

B: Arigatō gozaimasu. Kuruma wa juppun hodo de mairimasu.

A: Onegai shimasu.

Glossary

futari – people
dochira – where
dochira made – for where
gekijo – theater
denwa bangō – phone number
juppun – 10 minutes
hodo – circa
mairimasu – to come

NEXT: 108 Hotel