Japanese Listening 106 – Godan Verbs

Godan Verbs (doushi go-dan)


Transcript

Watashi wa maishū nichiyōbi ichiba he ikimasu. Soko de yasai to kudamono o takusan kaimasu. Totemo shinsen desu. Sorekara ichiba no hitotachi to hanashimasu. Karera wa totemo shinsetsu desu. Sorekara obāchan no ie he ikimasu. Obāchan wa hirugohan o tsukurimasu.
Obāchan no ryōri wa oishii desu. Hirugohan o issho ni tabemasu. Iroiro hanashimasu.
Obāchan no ie ni niwa ga arimasu. Niwa wa itsumo kiri desu.
Obāchan wa 78 sai desu. Umi no chikaku de umaremashita. Ima mo genki desu.
Obāchan wa ocha no sensei desu. Mainichi kimono o kimasu. Getsuyōbi haisha he ikimasu. kayōbi to mokuyōbi no gogo ocha o oshiemasu. Zashiki de seito o machimasu.
Suiyōbi byōin he ikimasu. Soko de tomodachi to aimasu. Kinyōbi pūru de oyogimasu.
Obāchan wa yoku tegami ya hagaki o kakimasu. Mēru wa shimasen.
Keitaidenwa wa amari tsukaimasen. Ie no denwa o tsukaimasu.
Shinbun to hon o yomimasu. Shōsetsu wa yomimasen.
Maitoshi fuyu kazoku to onsen he ikimasu.
Ryokan no heya de kodomotachi to asobimasu. Asa to yūgata onsen ni hairimasu.
Obāchan wa onsen ga sukidesu.
Yoru tatami no heya ni futon o takusan shikimasu. Soshite kazoku to issho ni nemasu.
Totemo tanoshī desu.
Watashi wa rainen mo obāchan ya kazoku to onsen he ikitai desu.

NEXT: 107 Ichidan Verbs