Japanese Listening 107 – Ichidan Verbs

Ichidan Verbs (doushi ichi-dan)


Transcript

Yamada san wa kaishain desu. Asa 7ji ni okimasu. 7ji han ni asagohan o tabemasu.
Itsumo tamago to misoshiru to gohan desu.
Sorekara kuruma de kaisha he ikimasu. Kaisha de seifuku ni kigaemasu.
9ji kara hatarakimasu. 13 ji ni kyūkei ga arimasu. Hirugohan o dōryō to tabemasu. Udon ka soba desu. Shigoto wa 18ji ni owarimasu. Sorekara ie he kaerimasu. Bangohan o kinjo no izakaya de taemasu. Yoru terebi o mimasu. 12 ji ni nemasu.
Yasumi no hi asa 9ji ka 10 ji ni okimasu. Yukkuri asagohan o tabemasu.
Sorekara toshokan he ikimasu. Hon o karimasu. Hirugohan o tabemasu. Tomodachi ga ryōri shimasu. Yoru hon o yomimasu.
Maeda san wa shufu desu. Asa 6ji ni okimasu. Kazoku no obentō to asagohan o tsukurimasu. Kazoku wa 4nin desu. Goshujin wa 6ji han ni asagohan o tabemasu.
Kodomotachi wa 7ji ni tabemasu. Goshujin wa sukoshi terebi no nyūsu o mimasu.
7ji han ni minna dekakemasu. Maeda san wa sorekara yatto asagohan o tabemasu.
Sonoato sōji to sentaku o shimasu. Kaimono he ikimasu.
Hirugohan wa obentō o tabemasu. 14ji kara terebi no dorama o mimasu. Sonoato kodomotachi ga ie he kaerimasu.
Karera wa shukudai o shimasu. 16ji ni oyatsu o tabemasu. Yūgata anime o mimasu.
Maeda san wa bangohan o tsukurimasu.
Kodomotachi to issho ni 19ji ni tabemasu. Goshujin wa yoru osoku kaerimasu.
Bangohan wa hitori de tabemasu.

NEXT: 108 Positive, negative and interrogative sentence