Japanese Listening 108 – Positive, negative and interrogative sentence


Transcript

H= Hayashi S= Satō
H: Satō san, kore wa kyonen no shashin desu.
S: Kirei desune, doko desuka?
H: Shinshū no yama desu.
S: Kisetsu wa itsu desuka?
H: Aki deshita. Demo kōyō wa mada miemasendeshita..
S: Hayashi san no tonari no hito wa donata desuka?
H: Sore wa watashi no mei desu.
S: Kawaī desune, ikutsu desuka?
H: Tashika 16sai desu. Kono ko no otōto mo soko ni imasuyo.
S: Dore desuka?
H: Kore desu. Kono kami ga mijikai ko desu.
H: Satō san, kono chikaku ni honya wa arimasuka?
S: Iie, kono chikaku ni wa arimasen. Tonari machi ni arimasu.
H: Sō desuka. Jitensha de ikemasuka?
S: Ikemasuyo.Watashi mo yoku jitensha de ikimasu. Hayashi san wa donna hon ga suki desuka?
H: Watashi wa suirishōsetsu ga sukidesu. Satō san wa?
S: Watashi wa denki ga sukidesu. Zasshi mo yoku kaimasu. Manga wa yomimasen.
H: Sō desuka, watashi wa ryōri no hon mo yomimasu. Zasshi wa tokidoki kaimasu. Manga wa watashi mo yomimasen.
S: Hayashi san wa asa nani o nomimasuka?
H: Gyūnyū o nomimasu. Kōhī wa nomimasen. Satō san wa?
S: Watashi mo kōhī wa nomimasen, kokoa o nomimasu.
H: Sō desuka. Asagohan wa pan desuka?
S: Iie, asagohan wa tabemasen. Nomimono dake desu.
S: Mukashi watashi wa tegami o yoku kakimashita. Demo ima wa hotondo kakimasen. Mēru o shimasu. Hayashi san wa dō desuka?
H: Watashi mo tegami ya hagaki o kakimasen. Itsumo denwa to mēru desu. Kanji o wasuremashita.

NEXT: 109 Present and past of verbs