Japanese Listening 109 – Past and present of verbs

Past and present of verbs (doushi genzai kako)


Transcript

Watashi to Yamasaki san wa Osaka no gakusei desu.
Ototoi issho ni Tokyo he ikimashita. Asa hayaku basu de Shinjukueki ni tsukimashita.
Sorekara densha de Tsukiji he ikimashita. Soko ni ōkī uoichiba ga arimasu. Takusan no hito ga imashita. Watashitachi wa sokode gohan o tabemashita. Sore kara mise no hito to shashin o torimashita.
Gogo Akihabara he ikimashita. Denkiseihin no mise ga takusan arimashita.
Watashi wa kamera o kaimashita.Yoru ryokan de Yamasaki san to furusato no hanashi o shimashita. Kanojo no furusato wa Hokkaidō desu.
Fuyu wa yuki ga takusan furimasu. Natsu wa totemo suzushī desu. Oishī tabemono ga takusan arimasu. Watashi mo ichido ikitaidesu. Watashi no furusato wa Ehime desu.
Furui onsen ga arimasu. Oshiro mo arimasu.
Tsugi no hi Kamakura he ikimashita. Mise ga takusan arimashita.
Kamakuradaibutsu o mimashita. Kankōkyaku ga takusan imashita.
Watashitachi wa daibutsu no shashin o torimashita. Sorekara ehagaki o kaimashita. Kōen de kazoku to tomodachi ni ehagaki o kakimashita.
Yoru Kamakura no hoteru ni tomarimashita. Kesa densha de Tokyo he ikimashita. Soko kara shinkansen de Osaka he kaerimashita.
Totemo tanoshī ryokō deshita. Korekara Yamasaki san wa sūpā de kaimono shimasu.
Watashi wa heya o sōji shimasu. Sorekara ie de benkyō shimasu. Ashita no asa kara jugyō ga arimasu.

NEXT: 110 Irregular Verbs