Japanese Listening 103 – Prepositions wa, no, o, mo

Prepositions wa, no, o, mo (zenchi shi wa, no, o mo)


Transcript

Pochi wa 5 sai no osuinu desu. Ke no iro wa shiro desu. Maiasa hayaku otōsan to sanpo shimasu.
Sorekara asagohan o tabemasu. Mizu mo nomimasu. Pochi wa sakana to niku o takusan tabemasu. Yasai to kudamono wa tabemasen.
Gohan no ato gogo made hirune shimasu. Sorekara okāsan to kaimono ni ikimasu. Gogo
kodomotachi to chikaku no kōen de asobimasu.
Yūgata ie he kaerimasu. Bangohan wa dog food desu. Yoru ie no genkan de nemasu.
Shūmatsu wa kazoku to yama ya kawa he ikimasu. Kazoku wa kawa de tsuri o shimasu.
Pochi wa mizu ga kirai desu. Kawa no chikaku ni kimasen. Soshite yamamichi o takusan arukimasu.
Kazoku wa maitoshi 5 gatsu ryokō shimasu. Pochi wa tonari no ojīsan no ie he ikimasu.
Sokoniwa ojīsan no neko mo imasu. 8 sai no mesuneko desu. Namae wa Hana desu. Ke no iro wa kuro desu. Pochi to Hana wa kenka shimasen. Gohan o issho ni tabemasu.
Hana wa otonashī desu. Ojīsan wa maiasa hatake he ikimasu. Pochi mo issho ni ikimasu.
Hana wa ie kara demasen.
Gogo Pochi to Hana wa hirune shimasu. Ojīsan mo yasumimasu. Yūgata Pochi to ojīsan wa kaimono ni ikimasu. Sorekara ojīsan wa gohan o tsukurimasu. Yoru Pochi to Hana wa rōka de nemasu.

NEXT: 104 Prepositions he, ni, de, to, kara,made, ka